Veeam Software развива backup, disaster recovery и виртуелизациски софтвер за VMware и Hyper-V виртуелни околини. Компанијата се фокусира на производи кои ја зголемуваат отпорноста на виртуелизираните задачи, намалување на времето на застој, и обезбедување на достапност на системот. Седиштето на компанијата е во Baar, Швајцарија.

Veeam® го препознава глобалниот предизвик за бизнис достапен 24/7 365 дена и го создава Always-On Enterprise™. Овој пакет им гарантира на корисниците recovery време (RTPO™) за враќање на податоци и апликации пократко од 15 минути.

Veeam нуди решенија за сите компании без разлика на големината:

Small Business (<250 employees) – Veeam Backup Essentials
Medium Enterprise – Veeam Backup & Replication
Large Enterprise – Veeam Availability Suite