Cisco Systems е светски лидер во производство на мрежно-комуникациска опрема.

Денес мрежата е суштински дел на сите полиња од областа на бизнисот, едукацијата, државните институции, како и за домашните корисници. Мрежните решенија на Cisco се темел на овие мрежи.

Хардверот, софтверот и сервисните услуги на Cisco се користат во креирање на решенија што овозможуваат поголема продуктивност, поголемо задоволството на клиентите, како и зацврстување на корисничката компетитивна предност.

Името Cisco денес е синоним за мрежно поврзување, како и за продуктивниот напредок што е овозможен од Интернет бизнис решенијата.

Нашата понуда се состои од Cisco Enterprise Class уреди / Cisco Small Business уреди за мрежно поврзување:

  • Routing,
  • Switching,
  • Security,
  • Collaboration (IP Telephony)

Cisco Systems е компанија со огромно портфолио на уреди за мрежно поврзување од сите области и аспекти на компјутерските мрежи, со висок квалитет и перформанси, и со долгогодишна традиција како лидер во иновативните мрежни решенија.

Routing/Switching

Collaboration (IP Telephony)

Security