Свесни сме дека нашата посветеност кон клиентот не завршува со продажба на хардвер и софтвер!

МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell се стреми да ги следи светските бизнис-трендови што се карактеризираат со продажба на услуги и целосни решенија.

За стекнување со Dell Authorised Service Partner сертификатот, МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell беше посетен од експертите од Dell со цел ревизија на сервисниот центар во Скопје. По евалуацијата на ревизијата, Македонија може да се пофали со Dell сервисен центар на исто ниво како центрите ширум Европа и Америка.
Производите и услугите од портфолиото на МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell најчесто се дел од целосни решенија и дизајнирани согласно со потребите на корисниците и подобрувањето на нивното работење. Од овие причини поддршката на производите од портфолиото на МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell има се поголемо значење во нашето работење. Исто така, МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell се стреми да ги следи светските бизнис-трендови што се карактеризираат со продажба на услуги и целосни решенија. Ваквата поддршка има за цел да го зголеми задоволството во користењето на производите и решенијата на крајните корисници.

Сервис 24×7

Нашиот тим на искусни информатичари е расположлив на територијата на цела Македонија по принципот 24 х 7. Воедно МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell воспостави интегриран систем за следење на секој сервисен процес на Вашите уреди што ја подобрува ефикасноста на услужните процеси, помага во мониторирање на доверливоста на производите и стимулира персонализирана услуга за секаков тип корисници.