Со цел да Ви го олесниме и забрзаме процесот на оставање на уреди во сервис за извршување на истото потребно е да ја пополните следната форма.

Задолжително внесете го Service Tag -от од уредот кој можете да го најдете испишан на налепница на долната страна од уредот (кај лаптопи) или на налепница на самото куќиште (кај десктоп).

Изглед на налепницата

Дополнителни информации како да го најдете Service Tag – от се достапни на следниот линк.

Ве молиме внимателно пополнете ја формата:

Внесете го полниот назив на вашиот уред за кој е потребен сервис. На пример Dell Optiplex 3000 Micro
Дополнителни информации како да го најдете Service Tag – от се достапни линкот објавен над формата.