Најдобрата платформа за виртуелизација

VМware Horizon

VМware Horizon – ги пренесува десктоп сервисите од нашата виртуелна околина, давајќи му на корисникот слобода, како и управување и контрола на IT инфраструктурата. Се овозможува едноставна и автоматска употреба на илјадници десктопи, имплементирајќи сигурна десктоп околина како сервис на корисниците од централна локација со ниво на достапност и сигурност поголема од традиционалните десктоп компјутери. Со ова истовремено се овозможува највисоко ниво на флексибилност и мобилност на корисниците.

VMware vSphere

Vmware vSphere е најкомплетна виртуелизациска платформа во индустријата, со такви инфраструктурни сервиси што трансформира IT hardware во една виртуелна компјутерска платформа со високи перформанси и апликациски сервиси што и помагаат на IT организацијата да добие највисока достапност, сигурност и флексибилност.

Најдобрата платформа за Cloud инфраструктура

VMware vSphere е водечка виртуелизациска платформа за градење на Cloud инфраструктури.
vSphere е најдобрата платформа за креирање приватна, јавна и хибридна cloud инфраструктура и е единственото виртуелизациско решение што нуди еволутивен пат до Cloud computing.

 

vSphere пакети и изданија

 

vSphere Essentials Kits – Дизајнирани исклучиво за мали и средни бизниси, нудат enterprise класа на виртуелизација со интегрирани менаџмент и континуирани бизнис карактеристики.

Пакети:

  • Essentials: овозможува оптимална виртуелна инфраструктура (up to 6 processors, 3 hosts)
  • Essentials Plus: (Essentials) (+) овозможува high availability (up to 6 processors)
  • Standard: поголема инфраструктура
  • Enterprise Plus: употребува advanced networking technology за поголема заштеда