Microsoft 365 Apps for business

(Претходно достапен под името: Office 365 Business)  
Microsoft 365 Business Standard

(Претходно достапен под името: Office 365 Business Premium)  
Microsoft 365 Business Basic

(Претходно достапен под името: Office 365 Business Essentials)  
Овој пакет ги вклучува Microsoft Office апликациите:
Word,
Excel,
PowerPoint,
Outlook,
Publisher (PC only),
Access (PC only)

и простор од 1TB на OneDrive
Овој пакет ги вклучува Microsoft Office апликациите:
Word,
Excel,
PowerPoint,
Outlook,
Publisher (PC only),
Access (PC only)

и следните услуги:
-простор од 1TB на OneDrive
-Exchange
-SharePoint
-Teams
Microsoft Office само како web апликации без можност за инсталирање. Пакетот е погоден за оние корисници кои веќе имаат набавено трајна Office лиценца и им требаат само сервисите од Microsoft 365 платформата како Exchange за email и Teams за тимска работа и состаноци.  

Побарај понуда за Microsoft Office 365

Изберете тип на претплата