Она што нас не издвои и не позиционираше како водечки систем интегратор во Македонија во изминатите две децении е секако поддршката која им ја нудиме на нашите клиенти. Во Макпетрол Центар Dell функционира сектор кој е посветен на Техничка поддршка и сервис за нашите клиенти. Во рамки на оваа организациска поставеност е Dell сервисниот центар, како и инженерите за имплементација и поддршка на enterprise ИКТ решенија.

ул. Васил Ѓоргов бр. 33а 1000 Скопје, Македонија
Тел.: +389 2 3109 723
Факс: +389 2 3124 624
Email: dellservice@makpetrol.com.mk

Понеделник-Петок
8:00 - 16:00