МАКПЕТРОЛ АД – Центар Dell денес е партнер на повеќе светски гиганти, како што се Dell Technologies, Symantec, Microsoft, Cisco, VМware и други.

Повеќе за нашите партнери:

Во 1996 година МАКПЕТРОЛ АД станува застапник на фирмата Dell од САД – Тексас.

Континуираната едукација и сертификација на вработените резултира со стекнување завиден партнерски статус на МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell во рамките на Dell.

Dell EMC

Во 2016 Dell Technologies официјално го комплетира преземањето на EMC со што се создава најголемата приватна ИТ компанија во светот. Со ова преземање Dell Technologies креира уникатна фамилија на бизниси која на организациите може им обезбеди инфраструктура која ќе им овозможи ИТ трансформација неопходна за иднината.

Денес Макпетрол АД го поседува високиот статус Dell EMC Partner Platinum во релациите со Dell Technologies.

Покрај успешното партнерство со Dell Inc., преку имплементација на многубројни решенија, започнавме соработка и со други компании, па така МАКПЕТРОЛ АД Центар Dell денес ги поседува следниве признанија, односно партнерства:

  • Symantec Silver Partner (2009)
  • Cisco Selected Certified Partner (2010)
  • Vmware Enterprise Partner (2011)
  • Microsoft Silver Partner (2012)
  • Veeam Silver Partner