Венцислав Апостолски
Директор
Сашо Славковски
Раководител на сервис и поддршка
Кристијан Гелевски
Шеф на малопродажба
Дарко Шиповиќ
Шеф на големопродажба
Томица Георгиевски
Шеф на техничка поддршка
Никола Петров
Шеф на сервис
Елена Божикова
Инж. за продажба
Игор Величковски
Финансии и логистика
Иван Костовски
Малопродажба
Сашо Николовски
Инж. за ИКТ системи
Арбен Али
Специјалист за ИКТ решенија
Димитар Коцевски
Сервисер за системски софтвер
Виктор Најдовски
Сервисер за хардвер
Влатко Аврамоски
Маркетинг и продажба
Пенелопа Гелевска
Малопродажба
Марјан Милошески
Магацин и логистика