Венцислав Апостолски
Директор
Сашо Славковски
Раководител на сервис и поддршка
Кристијан Гелевски
Шеф на малопродажба
Дарко Шиповиќ
Шеф на големопродажба
Томица Георгиевски
Шеф на техничка поддршка
Никола Петров
Шеф на сервис
Елена Миланова
Инж. за продажба
Игор Величковски
Финансии и логистика
Иван Костовски
Малопродажба
Сашо Николовски
Инж. за ИКТ системи
Арбен Али
Специјалист за ИКТ решенија
Димитар Коцевски
Сервисер за системски софтвер
Виктор Најдовски
Сервисер за хардвер
Влатко Аврамоски
Инж. за маркетинг и web дизајн
Пенелопа Гелевска
Малопродажба
Марјан Милошески
Магацин и логистика