Новите технологии и иновации на Dell EMC беа презентирани на годишниот настан во организација на МАКПЕТРОЛ А.Д. Центар Dell –
“Makpetrol | Dell EMC – Enterprise Architecture Event 2017”

ИТ професионалци од најуспешните македонски компании имаа можност да се запознаат со современи решенија чија примена ќе овозможи поголема ефикасност и развој на организациите во кои работат.

Беа претставени новите техологии и промените во портфолиото на Dell EMC, од клиентски системи, па се до колмплексни бизнис решенија.