Veeam

veeam_logo_210x210Veeam Software развива backup, disaster recovery и виртуелизациски софтвер за VMware и Hyper-V виртуелни околини. Компанијата се фокусира на производи кои ја зголемуваат отпорноста на виртуелизираните задачи, намалување на времето на застој, и обезбедување на достапност на системот. Седиштето на компанијата е во Baar, Швајцарија.

Името “Veeam” доаѓа од изговорот на буквите ”VM” – “виртуелна машина”.

Во 2008 година, Veeam го превзема Nworks за понатамошно интегрирање на VMware со Microsoft и Hewlett-Packard enterprise платформите.

Availability for the Always-On Enterprise
Veeam® го препознава глобалниот предизвик на компаниите да бидат Always-On, односно да функционираат 24/7/365. За таа намена развиен е Availability for the Always-On Enterprise™ пакетот кој обезбедува време на recovery пократко од 15 минути за сите апликации и податоци.

Производи кои Veeam ги нуди: