Големопродажба

ул. Васил Ѓорѓов бр. 33 1000 Скопје, Македонија
+389 (0)2 3109 713 (продажба)
+389 (0)2 3109 723 (сервис)
+389 (0)2 3124 624 - факс

Работно време:
08:00 - 16:00 пон-пет

dell@makpetrol.com.mk

Профил на Центар Dell:

profil

Профил на Центар Dell

profil

Makpetrol Dell Center - Profile

Партнери: