Киро Николовски
Директор
Венцислав Апостолски
Раководител на продажба
Сашо Славковски
Раководител на сервис и поддршка
Кристијан Гелевски
Шеф на малопродажба
Дарко Шиповиќ
Шеф на големопродажба
Никола Петров
Шеф на сервис
Томица Георгиевски
Шеф на техничка поддршка
Елена Миланова
Инж. за продажба
Сашо Николовски
Инж. за ИКТ системи
Арбен Али
Специјалист за ИКТ решенија
Димитар Коцевски
Сервисер за системски софтвер
Виктор Најдовски
Сервисер за хардвер
Соња Николовска
Одговорен за маркетинг и логистика
Игор Ацевски
Логистика
Влатко Аврамоски
Инж. за маркетинг и web дизајн