Киро Николовски
Директор
Венцислав Апостолски
Раководител на продажба
Сашо Славковски
Раководител на сервис и поддршка
Кристијан Гелевски
Шеф на малопродажба
Дарко Шиповиќ
Шеф на големопродажба
Томица Георгиевски
Шеф на техничка поддршка
Никола Петров
Шеф на сервис
Елена Миланова
Инж. за продажба
Игор Величковски
Малопродажба
Иван Костовски
Малопродажба
Сашо Николовски
Инж. за ИКТ системи
Арбен Али
Специјалист за ИКТ решенија
Димитар Коцевски
Сервисер за системски софтвер
Виктор Најдовски
Сервисер за хардвер
Соња Николовска
Одговорен за маркетинг и логистика
Игор Ацевски
Логистика
Влатко Аврамоски
Инж. за маркетинг и web дизајн