Cisco

ciscoCisco Systems е светски лидер во производство на мрежно-комуникациска опрема.
Денес мрежата е суштински дел на сите полиња од областа на бизнисот, едукацијата, државните институции, како и за домашните корисници. Мрежните решенија на Cisco се темел на овие мрежи.
Хардверот, софтверот и сервисните услуги на Cisco се користат во креирање на решенија што овозможуваат поголема продуктивност, поголемо задоволството на клиентите, како и зацврстување на корисничката компетитивна предност.
Името Cisco денес е синоним за мрежно поврзување, како и за продуктивниот напредок што е овозможен од Интернет бизнис решенијата.

ШТО НУДИМЕ

Cisco Small Business уреди за мрежно поврзување:

  • Small Business switching уреди со прифатливи цени и големо портфолио на manageable и unmanageable уреди од сериите 100, 200, 300, SFE/SGE, ESW500, Catalyst2960s.
  • Small Business Routing уреди со врвни перформанси и прифатливи цени од сериите RV, 800,SRP500, ISR 1900/2900.
  • Small Business Security уреди со All in One пакети што вклучуваат Firewall, VPN, Intrusion Prevention, Anti Spyware/Virus од сериите SA500, ASA 55XX
  • Small Business Wireless уреди со врвна сигурност и сооднос перформанси/цена од сериите Small business 100,300,500, Aironet 
  • Small Business Unified Communication Systems уреди за говорно поврзување преку IP мрежа, што се корисни алатки за зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците со голем број опции и можности: Call Manager Express, Unified Call Manager Business Edition 6000/7000.

Cisco Enterprise Class уреди за мрежно поврзување:

Cisco Systems е компанија со огромно портфолио на уреди за мрежно поврзување од сите области и аспекти на компјутерските мрежи, со голем квалитет и перформанси, и со долгогодишна традиција на лидерство во иновативни мрежни решенија.

ПОВЕЌЕ…